https://mobirise.com/

Dekalog psychopedagoga

Polskie Towarzystwo Psychopedagogicze

Bolesławiec, dnia 05 czerwaca 2017


1.

Mieć zaufanie u ludzi (dotrzymywać tajemnicy) - niejednokrotnie pedagog spotyka się z koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego odbiorców. Musi więc być on świadom, że wiedza tak łączy się z odpowiedzialnością i należy zachować ją jedynie dla siebie. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:

 a) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych; 
b) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa; 
c) ujawnienie poufnych informacji innemu pedagogowi, psychologowi lub zespołowi specjalistów jest niezbędne dla zapewniania odpowiedniej skuteczności oddziaływań;
d) ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście, co umożliwi świadczenie niezbędnej profesjonalnej pomocy.

2.

Nieustannie poszerzać swoją wiedzę – świat pędzi do przodu więc lepiej nie zostawać w tyle, trzeba ciągle być na bieżąco by jak najskuteczniej pomagać.

3.


Odstępować od działań zawodowych, jeżeli osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy.

4.


Dokładać starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania podopiecznego, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

5.


Nie dawać ponosić się emocjom, zawsze być zrównoważonym psychicznie.

6.


Być obiektywnym w swojej pracy. 

7. 

Nie oceniać ludzi poprzez stereotypy.

8.


Pamiętać że pedagog jest dla podopiecznego, a nie podopieczny dla pedagoga. 

9.


Korzystać z wiedzy i doświadczeń innych oraz dzielić się swoją wiedzą.

10.


Podchodzić do ludzi z miłością i chęcią pomocy.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Zapoznaj się z zespołem naszych specjalistów i wybierz kogoś dla siebie.

Zobacz naszych specjalistów!