bootstrap templates

Oferta Terapii

  • POZNAWCZO-BEHAWIORALNA - rodzaj terapii, który może pomóc zmienić sposób myślenia (to jej część „poznawcza”) i zachowania (w tej części jest „behawioralna”). Terapeuta stosuje różne metody powodujące obie te zmiany. Terapię poznawczo-behawioralną stosuje się do leczenia depresji, nerwicy, lęków napadowych, fobii, bulimii, anoreksji, nerwicy natręctw, stresu pourazowego, schizofrenii.
  • PSYCHOSPOŁECZNA - nowoczesny rodzaj terapii prowadzonej przez psychopedaogogów. Podobnie jak terapia poznawczo-behawioralna oddziałuje na kwestie myślenia i zachowania przy użyciu narzędzi pedagogicznych tj. dramy, rysunku, psychoedukacji, muzyki, ćwiczeń interpersonalnych. Terapia psychospołeczna kierowana jest do młodzieży z problemami wychowawczymi, osobowościowymi, dojrzewania, osób dorosłych mających problem natury społecznej lub emocjonalnej.
  • SYSTEMOWA - stosowana w szczególności w terapii rodzin, małżeństw i par. Podstawowym założeniem tej terapii jest zrozumienie rodziny jako systemu (grupy osób) a nie pojedynczych jednostek jej tworzących. Ważne tutaj jest omawianie wzajemnych relacji, emocji.
  • HIPNOTERAPIA ANALITYCZNA - hipnoterapia oznacza leczenie w tzw. transie hipnotycznym. Techniki te są bezpieczne oraz są dodatkową opcją metod walki z różnego rodzaju problemami. Hipnoterapia sama w sobie nie rozwiąże problemów lecz przyspiesza zrozumienie siebie, swoich potrzeb. Często łączona z analizą (psychoanalizą) by lepiej zrozumieć to co jest głęboko skrywane w człowieku.
  • TERAPIA AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH - pomaga osobom z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Tourette'a, Zespół Rette'a itp.)  coraz lepiej orientować się w świecie i wykorzystywać własny potencjał. Zaburzenia rozwojowe to nie choroba, więc taka terapia nie jest procesem "leczenia" lecz skupia się na kwestiach z zakresu terapii zajęciowej. Terapie stosowane w naszych gabinetach są wysoko skuteczne, rezultaty są widoczne w kilka miesięcy.

Złote zasady terapii, które obowiązują podopiecznego jak i specjalistów

  1. PRZYJAŹŃ, ZAUFANIE I WSPÓŁPRACA - w każdej terapii jest ważna relacja między podopiecznym a terapeutą. Z naszej strony zawsze bierzemy pod uwagę uczucia osób uczestniczących, ich potrzeby. Zawsze należy pamiętać o tym, iż nasi specjaliści są od tego aby pomagać, uczyć, wspierać - są to osoby pełne ciepła, przyjaźni, którym można zaufać. Zaufanie zawsze jest dwukierunkowe - oznacza to, że podopieczny również jest obdarowany pełnym zaufaniem. Nasi specjaliści ze sobą współpracują co znacznie potęguje korzyści z terapii. W przypadku jeśli klient nie chce włączać jakiegoś terapeutę do procesu - informuje o tym terapeutę prowadzącego.
  2. ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI - nasi specjaliści zawsze badają, sprawdzają, wgłębiają się w kwestie problemowe podopiecznych po to aby dobrze zrozumieć problem. Jest to kluczowe do podjęcia prawidłowego procesu terapii. 
  3. INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - nigdy, ale to przenigdy nie generalizujemy swojej pracy. Zawsze traktujemy osoby i ich problemy indywidualnie. Jest to ważne, ponieważ takie elementy jak generalizacja, stereotypy, rutyna zawodowa powodują utratę jakości pracy na której nam ogromnie zależy.
  4. CIĄGŁOŚĆ I SYSTEMATYCZNOŚĆ - zobowiązujemy się stale, ciągle i systematycznie prowadzić naszych podopiecznych. W przypadku urlopów lub chorób wyznaczany jest (wcześniej przedstawiony) terapeuta, który zastępuje w procesie terapeutę prowadzącego. Również tej zasady oczekujemy od podopiecznych. Jest to jedna z najważniejszych zasad determinujących skuteczność procesu terapeutycznego! Dlatego często zwracamy wagę na pilnowanie terminów przez podopiecznych.
  5. Superwizja - nasi specjaliści zobowiązani są to przynajmniej jednej superwizji w miesiącu, na której wspólnie omawiają swoją pracę. Dzięki takiemu zabiegowi praca jest zawsze skuteczna, rzetelna i dająca szybciej efekty.
Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

59-700 Bolesławiec                   
ul. Teatralna 2/5
KRS: 0000586474
NIP: 6121856217
REGON: 363015316

Kontakt

Email: ptpp@psychopedagog.eu
Telefon: +48 733 379 538

Konta bankowe

SKŁADKI I DOTACJE: 
VWBank: 52 2130 0004 2001 0818 4764 0001

USŁUGI ODPŁATNE:
VWBank 25 2130 0004 2001 0818 4764 0002

Przy przelewie z zagranicznego konta kod SWIFT: INGBPLPW