Cennik

Skontaktuj się z nami

Sesje terapeutyczne / psychoterapeutyczne

- Konsultacja z terapeutą (50 minut) - 150 zł
- SESJA TERAPEUTYCZNA (50 minut) - 150 zł
- SESJA RODZINNA (50 minut) - 150 zł
- SESJA DLA PAR / MAŁŻEŃSTW (50 minut) - 150 zł
- PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (50 minut) - 150 zł
- TERAPIA UZALEŻNIEŃ (50 minut) - 150 zł
- SESJA ONLINE (50 minut) - 150 zł
- SESJA HIPNOZY + KONSULTACJA WSTĘPNA (50 minut) - 150 zł
- WIZYTA DOMOWA (50 minut) - 200 zł
- SESJA HIPNOZY TERAPUETYCZNEJ (25 minut) - 75 zł
- NIEOBECNOŚĆ NA UMÓWIONEJ WIZYCIE - 75 zł


DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z SESJAMI TERAPEUTYCZNYMI

- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA JEŚLI PODOPIECZNY UCZESTNICZYŁ W CO NAJMNIEJ 2 SESJACH TERAPEUTYCZNYCH ORAZ OD OSTATNIEJ SESJI NIE MINĘŁY 3 PEŁNE MIESIĄCE - 100 zł
- WYDANIE ZAŚWIADCZENIA JEŚLI PODOPIECZNY UCZESTNICZYŁ TYLKO W JEDNEJ SESJI TERAPEUTYCZNEJ I / LUB OD OSTATNIEJ MINĘŁO WIĘCEJ NIŻ 3 PEŁNE MIESIĄCE - 300 zł


PROCESY OPINIOTWÓRCZE I DIAGNOSTYKA

- PROCES OPINIOTWÓRCZY LUB DIAGNOSTYCZNY, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEPROWADZENIE PROCESU OPINIOTWÓRCZEGO DLA SĄDU LUB INNEJ INSTYTUCJI PRZEZ TRZECH SPECJALISTÓW (160 MINUT ZAJĘĆ DIAGNOSTYCZNYCH / BADAŃ, SPORZĄDZENIE ORAZ WYDANIE OPINII) - 1500 zł
- DODATKOWY SPECJALISTA UCZESTNICZĄCY W PROCESIE OPINIOTWÓRCZYM - 300 zł
- SPORZĄDZENIE DIAGNOZY SPECJALISTYCZNEj - WYCENA INDYWIDUALNA


KURSY SPOŁECZNE I SZKOLENIA

INDYWIDUALNY (stacjonarnie lub e-learning):

 • KURS KOMPETENCJI RODZICIELSKICH - 1500 zł
 • KURS PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - 1500 zł
 • KURS KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - 1500 zł
KURS ZAWIERA:
 • ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM (10 GODZIN LEKCYJNYCH)
 • EGZAMIN PISEMNY I USTNY W OBECNOŚCI INSTRUKTORA I EGZAMINATORA
 • WYDANIE CERTYFIKATU WIZERUNKOWEGO
 • WYDANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ KSZTAŁCENIA (SUPLEMENT)

GRUPOWY (stacjonarnie lub e-learning):

 • KURS KOMPETENCJI RODZICIELSKICH - 750 zł
 • KURS PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII - 750 zł
 • KURS KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - 750 zł
KURS ZAWIERA:
 • ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM (10 GODZIN LEKCYJNYCH)
 • EGZAMIN PISEMNY I USTNY W OBECNOŚCI INSTRUKTORA I EGZAMINATORA
 • WYDANIE CERTYFIKATU WIZERUNKOWEGO
 • WYDANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ KSZTAŁCENIA (SUPLEMENT)

GRUPOWY (PARA):

 • KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI - 400 zł
KURS ZAWIERA:
 • ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM (10 GODZIN LEKCYJNYCH)
 • WYDANIE CERTYFIKATU WIZERUNKOWEGO
 • WYDANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ KSZTAŁCENIA (SUPLEMENT)