Usługi

Skontaktuj się z nami

Life & Business Coaching


Rodzaje Coachingu

Coaching (z ang. oznacza trenowanie) jest interaktywnym procesem rozwoju człowieka przy pomocy metod i narzędzi związanych z psychologią. Coaching może być prowadzony indywidualnie lub grupowo. Coaching możemy podzielić na dwie główne kategorie:
1. Life - dotyczy życia codziennego.
2. Business - dotyczy rozwoju firm, przedsiębiorstw, instytucji.

Przy bardziej szczegółowym podziale można wyodrębnić:
1. Executive & managemant coaching - trening dla menedżerów,
2. Career coaching - trening kariery (często łączony z doradztwem zawodowym),
3. Sports coaching - trener dla sportowców,
4. Team coaching - trener dla zespołów projektowych,
5. Family coaching - trener życia rodzinnego i społecznego (często łączony z doradztwem rodzinnym i społecznym),
6. Parent's coaching - trener rodzicielski (często łączony z doradztwem rodzicielskim),
7. Women's coaching - trener dla kobiet,
8. Men's coaching - trener dla mężczyzn,
9. Health coaching - trener zdrowego trybu życia (często łączony z edukacją zdrowotną).


Coaching a psychoterapia

Psychoterapia jest procesem skupionym na przeszłości i teraźniejszości. Coaching wykorzystuje się zarówno w pracy na teraźniejszości jak i przyszłości. Często te dwa procesy nakładają się na siebie (zwłaszcza przy pracy "tu i teraz").

Inną interpretacją psychoterapii i coachingu jest podział ról tych procesów. Psychoterapia oddziałuje na rozwiązywanie problemów natomiast coaching oddziałuje na budowaniu motywacji i perspektywy na przyszłość.

Zatem:
PSYCHOTERAPIA = rozwiązywanie problemów, dotyczy przeszłości i teraźniejszości.
COACHING = budowanie przyszłości i motywacji, dotyczy przyszłości i teraźniejszości.