Usługi

Skontaktuj się z nami

Korepetycje


Formy korepetycji

W naszych placówkach jak i w formie online prowadzimy przygotowania do matur, przygotowania do testów końcowych szkół podstawowych oraz średnich. Nasi uczestnicy mają możliwość odbywania konsultacji indywidualnej lub zapisać się na kurs grupowy. Zajęcia mogą być (opcjonalnie) zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu i suplementu.

Formy kursu:
- grupowy lub indywidualny,
- stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).


Dziedziny nauki

1. Matematyka
2. Język niemiecki


Cechy i informacje korepetycji PTPP

Zajęcia są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.

Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.

Zajęcia są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.