Usługi

Skontaktuj się z nami

Kursy specjalistyczne


Rodzaje kursów specjalistycznych

1. KURS OPIEKI OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Kurs przygotowuje osoby do pracy jako opiekun osoby starszej oraz do prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi. Absolwenci zdobywają kompetencje i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi niepełnosprawnymi. Cykl edukacyjny jest uniwersalny i przeznaczony dla dla osób początkujących oraz zaawansowanych. Stanowi wtedy uzupełnienie wiedzy praktycznej o poszczególne aspekty. Kurs opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym trudnym zawodzie pełnym wyzwań. Kurs zakończony jest egzaminem!

Formy kursu:
- grupowy lub indywidualny,
- stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).

Całkowity czas trwania kursu: 25 godzin lekcyjnych.
Czas z instruktorem: 10 godzin lekcyjnych.
Praca własna: 15 godzin lekcyjnych.

Opłaty całkowite zawierają: materiały do kursu (PDF), zajęcia z instruktorem, przeprowadzenie egzaminu, wydanie dokumentów, opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.

2. Kurs Instruktora terapii zajęciowej (wkrótce)

3. Kurs Instruktora terapii specjalistycznej (wkrótce)

4. Kurs psychoterapeuty (wkrótce)

5. Kurs psychopedagoga (wkrótce)


Cechy i informacje kursów specjalistycznych

Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.

Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).

Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.

Kursy kończą się egzaminem końcowym prowadzonym przez specjalistę prowadzącego. Ocena punktowa i procentowa (widnieje na certyfikacie). Egzaminy składają się z dwóch części ustnej otwartej i pisemnej zamkniętej (egzamin na komputerze).

Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.