Usługi

Skontaktuj się z nami

Kursy społeczne


Rodzaje kursów społecznych

1. KURS KOMPETENCJI RODZICIELSKICH
Jeden z najbardziej popularnych kursów prowadzonych przez specjalistów PTPP. Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę i kompetencje z zakresu rodzicielstwa. Kurs składa się z trzech modułów uczących rodzica lub opiekuna prawidłowego i społecznego podejścia do kwestii rodzicielskich. Uczestnik poznaje teorie oraz style wychowania dzieci, typy postaw jakie może przybrać rodzic lub opiekun, sposób w jaki może prawidłowo chwalić swoje dziecko oraz uczy się w jaki sposób prawidłowo budować system wartości, nabywa wiedzę wiążącą się z okresami rozwoju dziecka, poznaje również działanie systemu emocjonalnego oraz uczy się przystosowania swojego postępowania do określonego okresu rozwojowego dziecka. Ostatecznie kurs zawiera ćwiczenia dotyczące prawidłowej komunikacji z innym rodzicem / opiekunem oraz dzieckiem. Kurs szczególnie pomocy dla osób w trakcie procesów sądowych (rodzinnych). Kurs zakończony jest egzaminem!

Formy kursu:
- grupowy lub indywidualny,
- stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).

Całkowity czas trwania kursu: 25 godzin lekcyjnych.
Czas z instruktorem: 10 godzin lekcyjnych.
Praca własna: 15 godzin lekcyjnych.

Opłaty całkowite zawierają: materiały do kursu (PDF), zajęcia z instruktorem, przeprowadzenie egzaminu, wydanie dokumentów, opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.

2. KURS KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Kurs skupiający się na poszerzeniu zakresu kompetencji społecznych, czyli umiejętności związanych z komunikacją, rozumieniem zasad moralnych, społecznych i prawnych. Kurs składa się z trzech modułów uczących uczestnika aspektów związanych z systemem emocjonalnym, zasadami współżycia społecznego oraz komunikacji. Kurs szczególnie pomocy dla osób w trakcie procesów sądowych (karnych). Kurs zakończony jest egzaminem!

Formy kursu:
- grupowy lub indywidualny,
- stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).

Całkowity czas trwania kursu: 25 godzin lekcyjnych.
Czas z instruktorem: 10 godzin lekcyjnych.
Praca własna: 15 godzin lekcyjnych.

Opłaty całkowite zawierają: materiały do kursu (PDF), zajęcia z instruktorem, przeprowadzenie egzaminu, wydanie dokumentów, opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.

3. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Kurs przeznaczony dla par narzeczeńskich stojących ważnym dniem jakim jest ślub, składa się z sześciu bloków tematycznych i przygotowuje do rozpoczęcia wspólnego życia. Uczestnicy kursu nabywają kompetencje i podstawową wiedzę z zakresu emocji, rodziny, wartości, wychowania, komunikacji. Kurs zakończony jest egzaminem!

Formy kursu:
- indywidualny (para),
- stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).

Całkowity czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych.
Czas z instruktorem: 2 godzin lekcyjnych.
Praca własna: 4 godzin lekcyjnych.

Opłaty całkowite zawierają: materiały do kursu (PDF), zajęcia z instruktorem, przeprowadzenie egzaminu, wydanie dokumentów, opcjonalnie wysyłkę dokumentów drogą pocztową i/lub elektroniczną.


Cechy i informacje kursów społecznych

Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.

Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).

Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.

Kursy kończą się egzaminem końcowym prowadzonym przez specjalistę prowadzącego. Ocena punktowa i procentowa (widnieje na certyfikacie). Egzaminy składają się z dwóch części ustnej otwartej i pisemnej zamkniętej (egzamin na komputerze).

Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.