Usługi

Skontaktuj się z nami

Oferty szkoleniowe


Szkolenia dla placówek i firm

W naszej ofercie mamy przygotowane szkolenia dostosowane do różnych placówek. Jak wiemy, każda placówka funkcjonuje na odrębnych wewnętrznych zasadach, do których nasza kadra dostosowuje się nie burząc istniejących już struktur. Oferty zostały przygotowane dla:
- przedszkoli,
- szkół podstawowych,
- szkół średnich,
- placówek opiekuńczo - wychowawcze,
- placówek resocjalizacyjnych i terapeutycznych,
- uczelni wyższych,
- firm produkcyjnych,
- firm usługowych,
- firm handlowych.


Lista ofert

- Oferta dla placówek oświatowych [PDF] - w przygotowaniu,
- Oferta dla uczelni wyższych [PDF] - w przygotowaniu,
- Oferta dla firm [PDF] - w przygotowaniu,