Usługi

Skontaktuj się z nami

Psychoterapia


Rodzaje psychoterapii

POZNAWCZO-BEHAWIORALNA
Rodzaj terapii, który może pomóc zmienić sposób myślenia (to jej część „poznawcza”) i zachowania (w tej części jest „behawioralna”). Terapeuta stosuje różne metody powodujące obie te zmiany. Terapię poznawczo-behawioralną stosuje się do leczenia depresji, nerwicy, lęków napadowych, fobii, bulimii, anoreksji, nerwicy natręctw, stresu pourazowego, schizofrenii.

DYNAMICZNA
Rodzaj terapii oparty na założeniach z teorii psychoanalizy. Zgodnie z tym nurtem, podstawa problemów leży w nieświadomych i niezdrowych nawykach. Terapia dynamiczna jest skierowana do osób świadomych własnego postępowania i nie potrafiących znaleźć przyczyny wewnątrz siebie. Ten rodzaj terapii opiera się na ćwiczeniach, pytaniach lecz nie na gotowych odpowiedziach.

PSYCHOSPOŁECZNA
Nowoczesny rodzaj terapii prowadzonej przez psychopedaogogów. Podobnie jak terapia poznawczo-behawioralna oddziałuje na kwestie myślenia i zachowania przy użyciu narzędzi pedagogicznych tj. dramy, rysunku, psychoedukacji, muzyki, ćwiczeń interpersonalnych. Terapia psychospołeczna kierowana jest do młodzieży z problemami wychowawczymi, osobowościowymi, dojrzewania, osób dorosłych mających problem natury społecznej lub emocjonalnej.

SYSTEMOWA
Stosowana w szczególności w terapii rodzin, małżeństw i par. Podstawowym założeniem tej terapii jest zrozumienie rodziny jako systemu (grupy osób) a nie pojedynczych jednostek jej tworzących. Ważne tutaj jest omawianie wzajemnych relacji, emocji.

HIPNOTERAPIA ANALITYCZNA
Hipnoterapia oznacza leczenie w tzw. transie hipnotycznym. Techniki te są bezpieczne oraz są dodatkową opcją metod walki z różnego rodzaju problemami. Hipnoterapia sama w sobie nie rozwiąże problemów lecz przyspiesza zrozumienie siebie, swoich potrzeb. Często łączona z analizą (psychoanalizą) by lepiej zrozumieć to co jest głęboko skrywane w człowieku.

Terapia zaburzeń rozwojowych
Pomaga osobom z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi (Zespół Aspergera, Zespół Tourette'a, Zespół Rette'a itd.) coraz lepiej orientować się w świecie i wykorzystywać własny potencjał. Zaburzenia rozwojowe to nie choroba, więc taka terapia nie jest procesem "leczenia" lecz skupia się na kwestiach z zakresu terapii zajęciowej. Terapie stosowane w naszych gabinetach są wysoko skuteczne, rezultaty są widoczne w kilka miesięcy. Terapia zajęciowa lub pedagogiczna dotyczy również dzieci niezaburzonych w tym z problemami wychowawczymi lub samych rodziców - zmiana stylu wychowawczego.


Złote zasady psychoterapii

PRZYJAŹŃ, ZAUFANIE I WSPÓŁPRACA
W każdej terapii jest ważna relacja między podopiecznym a terapeutą. Z naszej strony zawsze bierzemy pod uwagę uczucia osób uczestniczących, ich potrzeby. Zawsze należy pamiętać o tym, iż nasi specjaliści są od tego aby pomagać, uczyć, wspierać - są to osoby pełne ciepła, przyjaźni, którym można zaufać. Zaufanie zawsze jest dwukierunkowe - oznacza to, że podopieczny również jest obdarowany pełnym zaufaniem. Nasi specjaliści ze sobą współpracują co znacznie potęguje korzyści z terapii. W przypadku jeśli klient nie chce włączać jakiegoś terapeutę do procesu - informuje o tym terapeutę prowadzącego.

ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI
Nasi specjaliści zawsze badają, sprawdzają, wgłębiają się w kwestie problemowe podopiecznych po to aby dobrze zrozumieć problem. Jest to kluczowe do podjęcia prawidłowego procesu terapii.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Nigdy, ale to przenigdy nie generalizujemy swojej pracy. Zawsze traktujemy osoby i ich problemy indywidualnie. Jest to ważne, ponieważ takie elementy jak generalizacja, stereotypy, rutyna zawodowa powodują utratę jakości pracy na której nam ogromnie zależy.

CIĄGŁOŚĆ I SYSTEMATYCZNOŚĆ
Zobowiązujemy się stale, ciągle i systematycznie prowadzić naszych podopiecznych. W przypadku urlopów lub chorób wyznaczany jest (wcześniej przedstawiony) terapeuta, który zastępuje w procesie terapeutę prowadzącego. Również tej zasady oczekujemy od podopiecznych. Jest to jedna z najważniejszych zasad determinujących skuteczność procesu terapeutycznego! Dlatego często zwracamy wagę na pilnowanie terminów przez podopiecznych.

SUPERWIZJA
Nasi specjaliści zobowiązani są to przynajmniej jednej superwizji w tygodniu, na której wspólnie omawiają swoją pracę. Dzięki takiemu zabiegowi praca jest zawsze skuteczna, rzetelna i dająca szybkie efekty.