Usługi

Skontaktuj się z nami

Terapia zaburzeń rozwojowych


O zaburzeniach rozwojowych

Zaburzenia rozwojowe to grupa zaburzeń pojawiających się we wczesnych okresach rozwojowych u dzieci. Zaburzają one funkcjonowanie wielu obszarów takich jak:
poznawczej,
emocjonalnej,
społecznej,
komunikacyjnej,
percepcyjnej,
motorycznej.

Zaburzenia rozwojowe w zależności od stopnia nasilenia utrudniają dziecku osiąganie kolejnych etapów rozwojowych. Ważne jest aby już od wczesnego wykrycia takiego zaburzenia rozpocząć pracę terapeutyczną


Formy zajęć w PTPP

W naszych placówkach prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe. Każde dziecko ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, który nadzoruje dalszy rozwój dziecka i konsultuje się z rodzicem.


Cechy i informacje o terapii zaburzeń rozwojowych w PTPP

Zajęcia są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.

Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.

Zajęcia są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.