Oferty Szkoleniowe

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

馃摓 Um贸w si臋 na akredytacj臋 swojej firmy telefonicznie: (+48) 730 369 902

Mo偶liwy kontakt przez aplikacj臋 WhatsApp

lub poprzez kontakt e-mail: ptpp@psychopedagog.eu

Czym jest akredytacja

Akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego jest procesem w kt贸rym firmy szkoleniowe mog膮 uzyska膰 certyfikat potwierdzaj膮cy wysok膮 jako艣膰 wykonywanych us艂ug. Akredytacja potwierdza spe艂nienie okre艣lonych wymog贸w i zapewnienie wysokiej jako艣ci prowadzonego kszta艂cenia.

Warunki akredytacji

Warunki akredytacji dost臋pne r贸wnie偶 w dokumencie tekstowym

POBIERZ 馃搼


WARUNKI OTRZYMANIA AKREDYTACJI PTPP

KURSY I SZKOLENIA

Firma lub instytucja pozarz膮dowa dzia艂aj膮ca na terenie Polski, ubiegaj膮ca si臋 o otrzymanie akredytacji Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego musi spe艂nia膰 wszystkie wymienione poni偶ej warunki.

ZAKRES PRAWNY

 1. Firma lub instytucja ma obowi膮zek dzia艂a膰 zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. W przypadku dzia艂alno艣ci gospodarczej, firma powinna by膰 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
 3. W przypadku sp贸艂ki, fundacji lub stowarzyszenia instytucja powinna by膰 wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego.


ZAKRES MERYTORYCZNY

 1. Wiedza przekazywana w procesie kszta艂cenia musi by膰 indywidualnie opracowana na podstawie rzetelnych 藕r贸de艂, aczkolwiek nie mo偶e ona by膰 wynikiem plagiatu, b膮d藕 naruszeniem czyich艣 praw autorskich.
 2. Osoby edukuj膮ce / prowadz膮ce musz膮 posiada膰 wiedz臋 merytoryczn膮 w zakresie w kt贸rym kszta艂c膮, og贸lnych praw spo艂ecznych, relacji interpersonalnych, umiej臋tno艣ci organizatorskich, wysoce poj臋tego autorytetu spo艂ecznego wynikaj膮cego z kwalifikacji zawodowych.
 3. Przekazywana wiedza merytoryczna, a tak偶e osobowo艣膰 prowadz膮cego powinna posiada膰 w sobie poprawno艣膰 polityczn膮, r贸wno艣膰 i tolerancj臋 wobec innych os贸b.


ZAKRES ORGANIZACYJNY

 1. Firma certyfikuj膮ca musi udost臋pni膰 osobom kszta艂c膮cym si臋, mo偶liwo艣膰 kontaktu bezpo艣redniego lub po艣redniego (kontakt telefonicznym skype, hangout, whatsapp lub inny komunikator audio / wideo) z edukatorem / osob膮 prowadz膮c膮 w celu wyja艣nienia zagadnie艅, w zakresie merytorycznym z danego kursu lub szkolenia. Kontakt ten musi by膰 umo偶liwiony co najmniej 1 raz w tygodniu.
 2. Materia艂y z kurs贸w powinny by膰 dost臋pne dla osoby kszta艂c膮cej si臋 przez ca艂y okres kszta艂cenia (szkolenia lub kursu) oraz po uko艅czeniu.
 3. Ka偶da osoba kszta艂c膮ca si臋 musi otrzyma膰 dokument ko艅cowy (tj. certyfikat, za艣wiadczenie lub dyplom) po uko艅czonym procesie kszta艂cenia wraz z suplementem.
 4. Wydany dokument ko艅cowy powinien zawiera膰:
  1. unikalny numer,
  2. dat臋 sporz膮dzenia i miejscowo艣膰,
  3. nazw臋 instytucji wydaj膮cej dokument,
  4. nazw臋 szkolenia lub kursu,
  5. imi臋 i nazwisko osoby kszta艂c膮cej si臋,
  6. podpis oraz piecz臋膰 osoby po艣wiadczaj膮cej wydanie dokumentu,
  7. logo Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego oraz informacj臋 o nast臋puj膮cej tre艣ci 鈥(Kurs/Szkolenie) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne鈥.
 5. Suplement do certyfikatu, za艣wiadczenia lub dyplomu powinien zawiera膰 wszelkie informacje na temat poziomu kszta艂cenia, nabytych umiej臋tno艣ci, kompetencji, uprawnie艅. Suplement powinien zawiera膰:
  1. unikalny numer,
  2. dat臋 sporz膮dzenia i miejscowo艣膰,
  3. nazw臋 instytucji wydaj膮cej,
  4. nazw臋 szkolenia lub kursu,
  5. imi臋 i nazwisko osoby kszta艂c膮cej si臋 oraz pesel,
  6. informacje kto by艂 specjalist膮 prowadz膮cym szkolenie lub kurs,
  7. og贸lne informacje o tematyce kursu lub szkolenia,
  8. cykl dydaktyczny z okre艣lonym czasem na poszczeg贸lne modu艂y / zagadnienia czasem,
  9. podpis oraz piecz臋膰 osoby po艣wiadczaj膮cej wydanie dokumentu,
  10. logo Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego oraz informacj臋 o nast臋puj膮cej tre艣ci 鈥(Kurs/Szkolenie) akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne鈥.
 6. W przypadku organizacji szkolenia lub kursu z egzaminem:
  1. egzamin powinien sk艂ada膰 si臋 z dw贸ch cz臋艣ci - pisemnej oraz ustnej,
  2. cz臋艣膰 pisemna mo偶e by膰 realizowana przy pomocy komputera lub innego urz膮dzenia elektronicznego bez mo偶liwo艣ci korzystania z jakichkolwiek materia艂贸w pomocniczych,
  3. cz臋艣膰 ustna powinna by膰 przeprowadzana indywidualnie przy obecno艣ci dw贸ch egzaminator贸w, prowadz膮cego oraz obserwuj膮cego.

Informacje o akredytacji

Aktualny cennik zawsze dost臋pny w dziale 馃挵 Cennik us艂ug

 1. Akredytacja zostaje przyznawana przez plac贸wk臋 Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego na rok czasu, od momentu zawarcia umowy,
  • op艂ata, kt贸r膮 nale偶y ui艣ci膰 za roczn膮 akredytacje jest aktualna w 馃挵 Cenniku us艂ug PTPP,
  • roczna op艂ata akredytacyjna uiszczana jest po zatwierdzeniu jednostki ubiegaj膮cej si臋 przez komisj臋 akredytacyjn膮,
  • opcjonalna op艂ata za zabezpieczenie elektroniczne kursu kodem QR oraz wprowadzenie certyfikatu, za艣wiadczenia, dyplomu do wyszukiwarki PTPP wynosi 30 z艂 brutto jednorazowo za ka偶dy zestaw dokument贸w (dokument ko艅cowy + suplement).
 2. Akredytacja zostaje przyznana przez zesp贸艂 sk艂adaj膮cy si臋 z trzech cz艂onk贸w specjalist贸w z Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.
 3. W wyniku z艂amania warunk贸w akredytacji, mo偶e ona zosta膰 odebrana w trybie natychmiastowym bez zwrot贸w koszt贸w akredytacji.
 4. Na stronie internetowej instytucji wydaj膮cej certyfikat oraz jej kana艂ach informacyjnych (media spo艂eczno艣ciowe) powinna znale藕膰 si臋 informacja o przyznanej akredytacji przez Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.
 5. Zatwierdzona jednostka ubiegaj膮ca si臋 otrzymuje reprezentatywny certyfikat jednostki akredytowanej w drewnianej ramie na metalowej tabliczce.

馃挵 Op艂aty za akredytacj臋 dokonujemy na nast臋puj膮ce dane:

 • Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.
 • Numer konta: VWBank 25 2130 0004 2001 0818 4764 0002.
Przy przelewie z zagranicznego konta kod SWIFT: INGBPLPW.
 • Kwota: odpowiadaj膮ca wybranej us艂udze.
 • Tytu艂em: op艂ata za faktur臋 [numer faktury].

Zobacz te偶

Miejsca w kt贸rych prowadzimy zaj臋cia stacjonarne

Znani instruktorzy / specjali艣ci

馃摓 Zapisz si臋 na korepetycje telefonicznie: (+48) 730 369 902

Mo偶liwy kontakt przez aplikacj臋 WhatsApp dla os贸b przebywaj膮cych za granicami kraju.

przy pomocy formularza - dost臋pny tutaj! KLIK!

poprzez kontakt e-mail: ptpp@psychopedagog.eu