Kursy specjalistyczne

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

📞 Zapisz się na kurs telefonicznie: (+48) 733 379 538

Możliwy kontakt przez aplikację WhatsApp dla osób przebywających za granicami kraju.

przy pomocy formularza - dostępny tutaj! KLIK!

poprzez kontakt e-mail: ptpp@psychopedagog.eu

Rodzaje kursów specjalistycznych (PTPP)

KURS OPIEKI OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kurs przygotowuje osoby do pracy jako opiekun osoby starszej oraz do prowadzenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi. Absolwenci zdobywają kompetencje i umiejętności z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi niepełnosprawnymi. Cykl edukacyjny jest uniwersalny i przeznaczony dla dla osób początkujących oraz zaawansowanych. Stanowi wtedy uzupełnienie wiedzy praktycznej o poszczególne aspekty. Kurs opiekuna osoby starszej niepełnosprawnej stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym trudnym zawodzie pełnym wyzwań.

  • Formy kursu:
   • grupowy lub indywidualny,
   • stacjonarnie (w poradni) lub niestacjonarnie (online).
  • Kurs zakończony jest egzaminem!

WKRÓTCE URUCHAMIAMY INNE

AKREDYTOWANE KURSY SPECJALISTYCZNE 🏥

  • Instruktor terapii zajęciowej;
  • Instruktor terapii specjalistycznej;
   • poznawczo-behawioralnej;
   • psychodynamicznej;
   • psychoanalitycznej;
  • Psychoterapeuta;
   • poznawczo-behawioralny;
   • psychodynamiczny;
   • psychoanalityk;
  • Psychopedagog.

Cechy i informacje kursów specjalistycznych PTPP

 • Kursy są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.
 • Do każdego kursu wydawany jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).
 • Każdy certyfikat jest zabezpieczony cyfrowo, nie jest możliwy do podrobienia. Można w każdej chwili sprawdzić jego wiarygodność w bazie danych na stronie: http://certyfikaty.psychopedagog.eu
 • Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.
 • Kursy kończą się egzaminem końcowym prowadzonym przez specjalistę prowadzącego. Ocena punktowa i procentowa (widnieje na certyfikacie). Egzaminy składają się z dwóch części ustnej otwartej i pisemnej zamkniętej (egzamin na komputerze).
 • Kursy są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.

💰 Opłaty za kursy dokonujemy na następujące dane:

 • Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.
 • Numer konta: VWBank 25 2130 0004 2001 0818 4764 0002.
Przy przelewie z zagranicznego konta kod SWIFT: INGBPLPW.
 • Kwota: odpowiadająca wybranej usłudze.
 • Tytułem: opłata za kurs [nazwa kursu], [imię i nazwisko uczestnika], [adres e-mail uczestnika lub telefon kontaktowy].

Opłaty należy dokonać najszybciej po zapisaniu się na kurs w jakiejkolwiek formie.

Koszty dodatkowe

 • Koszt przeprowadzenia powtórnego egzaminu.
  • Przeprowadza się w momencie, gdy kursant:
   • nie jest zadowolony z uzyskanej oceny,
   • nie stawił się na ustalony termin egzaminu końcowego,
 • Koszt wydania duplikatów dokumentów.

Harmonogram kursów grupowych

Harmonogram kursów grupowych

Miejsca w których prowadzimy kursy stacjonarne

Znani instruktorzy / specjaliści

📞 Zapisz się na kurs telefonicznie: (+48) 733 379 538

Możliwy kontakt przez aplikację WhatsApp dla osób przebywających za granicami kraju.

przy pomocy formularza - dostępny tutaj! KLIK!

poprzez kontakt e-mail: ptpp@psychopedagog.eu