Terapia Zaburzeń Rozwojowych

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

📞 Zapisz dziecko na zajęcia telefonicznie: (+48) 730 369 902

Możliwy kontakt przez aplikację WhatsApp dla osób przebywających za granicami kraju.

O zaburzeniach rozwojowych

Zaburzenia rozwojowe to grupa zaburzeń pojawiających się we wczesnych okresach rozwojowych u dzieci. Zaburzają one funkcjonowanie wielu obszarów takich jak:

 • poznawczej,
 • emocjonalnej
 • społecznej
 • komunikacyjnej
 • percepcyjnej
 • motorycznej

Zaburzenia rozwojowe w zależności od stopnia nasilenia utrudniają dziecku osiąganie kolejnych etapów rozwojowych. Ważne jest aby już od wczesnego wykrycia takiego zaburzenia rozpocząć pracę terapeutyczną

Formy zajęć w PTPP

W naszych placówkach prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe. Każde dziecko ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, który nadzoruje dalszy rozwój dziecka i konsultuje się z rodzicem.

 • Zajęcia są bogate w treści merytoryczne i ćwiczenia. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z osobami prowadzącymi i konsultowania się z nimi w przypadku, gdy jakaś z treści jest niezrozumiała.
 • Do każdego kursu wydawany opcjonalnie jest certyfikat i suplement kursu (dokument szczegółowo informujący o nabytej wiedzy oraz kompetencjach).
 • Każdy certyfikat jest zabezpieczony cyfrowo, nie jest możliwy do podrobienia. Można w każdej chwili sprawdzić jego wiarygodność w bazie danych na stronie: http://certyfikaty.psychopedagog.eu
 • Każdy certyfikat oraz suplement zawiera w sobie kod QR, który po zeskanowaniu potwierdza jego autentyczność.
 • Zajęcia są prowadzone według standardów kształcenia zgodnie z uchwałą nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r o standardach i jakości kształcenia na terenie placówek PTPP oraz w formie e-learningowej, uchwalonej na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.

Płatności

Aktualny cennik zawsze dostępny w dziale 💰 Cennik usług

💰 Opłaty za zajęcia dokonujemy na następujące dane:

 • Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne.
 • Numer konta: VWBank 25 2130 0004 2001 0818 4764 0002.
Przy przelewie z zagranicznego konta kod SWIFT: INGBPLPW.
 • Kwota: odpowiadająca wybranej usłudze.
 • Tytułem: opłata za zajęcia, imię i nazwisko dziecka, miejscowość.

Harmonogram zajęć i kursów grupowych

Harmonogram kursów grupowych

Miejsca w których przyjmujemy

Znani instruktorzy / specjaliści

📞 Zapisz dziecko na zajęcia telefonicznie: (+48) 730 369 902

Możliwy kontakt przez aplikację WhatsApp dla osób przebywających za granicami kraju.